Algemene Voorwaarden

Preambule

Deze Website dient als platform waar Deelnemers een Artikel kunnen plaatsen. Deze Website dient enkel als technische ondersteuning en is derhalve op geen enkele wijze inhoudelijk betrokken bij het vertoonde Artikel.

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemene bepalingen

Artikel 3 Aanmelding & Account

Artikel 4 Gebruik van Robs-Tuinplanten.nl

Artikel 5 Verplichtingen Deelnemer

Artikel 6 Beëindiging

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Artikel 8 Intellectueel eigendom