Lathyrus odoratus of Pronkerwt: standplaats, verzorging, zaaien en vermeerderen